Doporučujeme

Proč doporučujeme soli Khoysan logo

        

Vzniká díky slunci a větru

Pouze pravá mořská sůl vzniká díky životadárné síle slunce a větru, které podporují slanost v solných zahradách. Obsah soli stoupá, až se při cca 25% slanosti začnou ve vodě formovat čisté krystaly soli. Je to poklad, který příroda dává do rukou lidem, aby ji mohli dále zpracovat.

                                                                

Ruční sběr

V letních měsících – od října do března - se na jižní polokouli krystaly soli pečlivě ručně sbírají a suší se na slunci. Potom se ručně prosívají na různé velikosti krystalů (přírodní jemná sůl a hrubá), nemelou se, čímž je v soli uchován přírodní jód a veškeré minerální látky. Mírné odchylky ve velikosti krystalků jsou tudíž zcela přirozené.

                                                                                                                                      

Celistvost krystalů

Tento ruční sběr mořské soli Khoysan, na rozdíl od průmyslového získávání mořské soli, respektive těžby soli v horách, umožňuje soli zůstat ve své původní přírodní podobě. Tato sůl obsahuje všechny cenné minerály a stopové prvky obsažené v moři, jako například: vápník, hořčík, draslík, přírodní jód, atd…, tedy celou řadu elementů ve velmi jemně vyvážené koncentraci, které jsou důležité pro výživu našich buněk.

       

Daleko od znečištěného životního prostředí

Ideální prostředí solných zahrad Khoysan vysvětluje, proč se na tyto soli nevstahuje tak často diskutované všeobecné znečištění mořských solí. Provedené analýzy potvrdily, že případná zátěž těžkými kovy jako je olovo, kadmium, rtuť – pokud se vůbec vyskytují - leží pod měřitelnými hodnotami , tzn: pod 0,5 miligramů na 1 kilogram u olova a kadmia a pod 0,1 miligramů u rtuti.

                                                                                                                      

Solné zahrady

Solné zahrady Khoysan se nacházejí na velmi řídce osídleném západním pobřeží Jižní Afriky v blízkosti zálivu Svaté Heleny, asi 180 km severně od Kapského města. Ty nejlepší klimatické podmínky – teplý, suchý vítr, dlouhé, horké léto a zvláštní geologická formace solných zahrad, jsou přírodou dané předpoklady pro získávání této prvotřídní mořské soli.

                           

Srdcem solných zahrad je obrovské slané podzemní jezero

Solné zahrady nejsou napájeny přímo vodou z moře, jak je to obvyklé u běžné těžby mořské soli, nýbrž z minimálně 400 let starého podzemního solného jezera, které je napájeno opět velmi přirozeným oběhem – z moře. Studená voda jižního Atlantiku, velmi bohatá na kyslík, prosakuje do solného jezera přes zhruba 2000 metrů silnou bariéru z křemičitého písku, vápence z mušlí a jílu (perfektní přírodní filtr). Odtud vede voda, která má již obsah soli cca 10 %, do solných zahrad.